Maske med filter til flergangsbruk

1 stk. FFP3 flergangsmaske - Gjenbrukbar.

Brukes til vern av brukerens luftveier mot skadelig virking av faste og/eller flytende partikler i luften som danner aerosoler (støv, røyk og damp) t.o.m. 30 x maksimalt tillatt gjennomsnittskonsentrasjon.

Referanse:
25247
Beskrivelse

1 stk. FFP3 flergangsmaske - Gjenbrukbar

For å beskytte bærere mot inhalasjon av partikler.

FFP3 maske som brukes av helsevesen i flere land i Europa. Godt egnet for alle som skal ut å fly og spesiellt "frekvent flyers", da masken kan desinfiseres og gjenbrukes mange ganger. For å fly med SAS må du ha med deg en egen maske som dekker både nese og munn.

Kontollert og godkjent på testlaboratorium på Kjeller, Norge, mai 2020. Produsert av Filter Service.

Denne kan desinfiseres og brukes flere ganger som personlig støvmaske. Leveres uforseglet single pakket ved ordre på mindre enn 5 stk. Leveres med ytterpose pluss innerposer ved ordre på 5 stk. Desinfiser gjerne med ett alkoholprodukt >70%. Tørk over med fuktet klut eller wipes. 

Et godt alternativ til munnbind.

Den filtrerende halvmasken FS-33V W FFP3 R D for åndedrettsvern mot partikler oppfyller kravene i den harmoniserte standarden EN 149: 2001 + A1: 2009 brukt for å bekreftesamsvar med relevant EU-harmoniseringslovgivning: FORORDNING (EU) 2Ot61425 EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET av 9. mars 2016 om personlig verneutstyr og om oppheving av Rådets direktiv 89/686 / EØF.
 

For dokumentasjon se:

http://www.filter-service.eu/eng/FS-33-V-W-FFP3-R-D-filtering-half-mask,37,189

https://www.infeksjonskontroll.no/forebygging/5779

Produktdetaljer
25247

Spesifikke referanser

16 andre produkter i samme kategori:
kr 150.00 Inkl. MVA
Blåtind Hånddesinfeksjon er en effektiv antibakteriell gel uten parfyme for desinfeksjon av hud og hender.Blåtind hånddesinfeksjon har utmerkede antibakterielle egenskaper. Blåtind Hånddesinfeksjon er alkoholbasert...
kr 425.00 Inkl. MVA
Antibac Keyboard Wipes er våtservietter utviklet spesielt for desinfisering av elektronisk utstyr som tastaturer, analoge telefoner, datamus, kalkulatorer, fjernkontroller og lignende. Tilfredsstiller EN 13727, EN...
Sist vist

Meny

Innstillinger

Del